МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА INTERNET-КОНФЕРЕНЦІЯ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ АНАТОМІЇ

14 жовтня 2022 року

МЕДИЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ НАУКИ:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТ

 Пленарне засідання

 

Mr. ZIROGIANNIS Theodoros, Sales Manager, 3D Organon ,  Athens, Greece

WORKSHOP TITLE: 3D ORGANON, THE LEADING XR MEDICAL ANATOMY PLATFORM 

 

 

Mr. ORS Adam, Director of Sales & Marketing, 4D Interactive Anatomy,  Budapest Metropolitan University

REPORT WITH A PRESENTATION:  THE (DIGITAL) DEAD TEACH THE LIVING

 

 

Mr. MCMILLION Matthew , senior Editor & Writter, Artec 3D, Luxembourg

REPORT WITH A PRESENTATION:  3D SCANNING: GOLD STANDARD FOR PROSTHETICS

 

 

ВОВК Олег, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини , голова
Харківського осередку анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України
Харківський національний медичний університет, м.Харків, Україна
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ АНАТОМІЇ

 

ЖУРАКІВСЬКА Оксана, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини , Івано-Франківський Національний медичний університет, м.Івано-Франківськ,Україна

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ШИЯН Денис, в.о. директора Центру тривимірних технологій Навчально-наукового інституту якості освіти,  Харківський національний медичний університет м. Харків, Україна

ВОЗНІЙ Дмитро,  провідний фахівець Центру тривимірних технологій Навчально-наукового інституту якості освіти, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

РАТІЙ Антон, фахівець з VR технологій Центру тривимірних технологій Навчально-наукового інституту якості освіти,  Харківський національний медичний університет м. Харків, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ТРИВІМІРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЦИНІ

 Напрям 1 

Історія становлення вітчизняної та світової морфології

 

ДІДЕНКО Олександр, МИРОНОВА Тетяна, Харківський обласний медичний фаховий коледж, Харків, Україна

РОЛЬ ДІЯЧІВ ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ФЕЛЬДШЕРСЬКОЇ ШКОЛИ (1845-1970 рр)

ІЛЬЯШЕНКО Дар’я  

науковий керівник: асистент ТОПЧІЙ Світлана

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет»,  Харків, Україна 

 

НЕЧАЄВА Єлизавета

науковий керівник: асистент ТОПЧІЙ Світлана

СУЧАСНІ МЕТОДИ АНАТОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет»,  Харків, Україна

BASKAR Reshma,  PASUSAPATHI Thaаraа

ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF  TRIGEMINAL NERVE. INTERDISCIPLINARY ASPECT 

scientific supervisor : TOPCHII Svitlana

PIHE «Kharkiv International Medical University», Kharkiv, Ukraine

RAJAGOPAL Soundarya, CHANDRAPPA Rricha Sonu

scientific supervisor : TOPCHII Svitlana

INGUINAL CANAL. DIRECTAND INDIRECT HERNIA

PIHE «Kharkiv International Medical University», Kharkiv, Ukraine

 Напрям 2  

Сучасні морфологічні методи і наукові технології в медицині

AЛЬШAНОВA П.Е., ПЕТРЕНКО A.Г.,

ПРОНІНA О.М.

МОРФОЛОГІЧНA ХAРAКТЕРИСТИКA ЗАЛОЗ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

ПЕРЕГОРОДКИ ЛОБОВОЇ ПAЗУХИ ЛЮДИНИ

Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна

НЕВМЕРЖИЦЬКА Наталія

ВПЛИВ КОЛОНІЄСТИМУЛЮЮЧОГО ФАКТОРУ, ДЕКСАМЕТАЗОНУ ТА ЇХ ПОЄДНАННЯ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ ПЕРИФЕРИЧНОГО НЕРВУ

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

ЧОРНІЙ С.В., АНДРІЇШИН О.П.

ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ НА МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ЯЙНИКІВ У ЩУРІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ

України,  Тернопіль, Україна

ШАРАПОВА О.М.

ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ В ЯЄЧКАХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ ЇХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ

науковий керівник: Топка Е.Г.

Дніпропетровський державний медичний університет, Дніпро, Україна

LIUTENKO M.A., HROMKO Y.A.

DIAPHONIZATION AS A METHOD OF STUDYING ARTERIES OF THE HUMAN AND SOME ANIMALS’ BRAIN

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

NOREEN ASGHAR

RNA-DEPENDENT KNOCKOUT OF THE MATRIX METALLOPROTEINASE GENE IN THE TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION CONSEQUENCES 

scientific advisor :  NIKOLCHENKO A.YU.

PIHE «Kharkiv International Medical University», Kharkiv, Ukraine

TYMCHUK Dmytro

PLANT OILS: FROM PLANT TO NUTRITION

PIHE «Kharkiv International Medical University», Kharkiv, Ukraine

 

ARBAZ Khan

STRUCTURE AND FUNCTION OF GRAM-NEGATIVE BACTERIA OUTER MEMBRANE PROTEINS

scientific advisor : TYNYNYKA Lyudmila

PIHE «Kharkiv International Medical University», Kharkiv, Ukraine 

Rai VARUHI, Rajagopal SOUNDARYA, Chandrappa RICHA SONU

науковий керівник  доцент НЕССОНОВА Марина

RELATION BETWEEN MEAN ARTERIAL PRESSURE AND HEART RATE

PIHE «Kharkiv International Medical University», Kharkiv, Ukraine

 Напрям 3  

Клінічні, діагностичні, фармакологічні аспекти клінічної медицини

ЖЕРЕБКІН В.В.

ФАРМАКОТЕРАПІЯ ОСТЕОАРТРОЗУ КОЛІННОГО ТА КУЛЬШОВОГО СУГЛОБІВ НА ЗАСАДАХ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ: НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ.

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет», м. Харків, Україна

ТОВСТУХА І.А.,

науковий керівник: БОНДАРЕНКО Олена

БРУЦЕЛЬОЗ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет», м. Харків, Україна

ШЕРЕМЕТ Олег,

науковий керівник БОНДАРЕНКО Олена

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ В ХВОРИХ НА COVID-19.

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет», м. Харків, Україна

ТHOTA Saivamshi,

науковий керівник доцент БУРЛАКА Ірина.

DRUG-FOOD INTERACTIONS: BENEFIT OR HARM

PHEI «Kharkiv international medical university», Kharkiv, Ukraine

BILYK Ya.О.

Scientific supervisor: PhD, Associate Professor

S. B. KRAMAR

MORPHOLOGIC PECULIARITIES OF RAT OVARY UNDER THE LEAD ACETATE INFLUENCE IN THE EXPERIMENT

I.Horbachevsky Теrnopil National Medical University, Ternopil, Ukrain

Напрям 4  

Міждисциплінарний підхід до підготовки майбутніх лікарів в Україні та в світі

КУДРЯВЦЕВА Т.О., ЗАБЛУДА А.О.

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПВНЗ «ХММУ»

СНТ ЯК ОСЕРЕДОК ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПВНЗ «ХММУ»

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет»,  Харків, Україна

ВОРКШОП: «МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЄКТ «СУХЕ ОКО»

ШАТАЛОВА Валерія

(Керівники: ПАХОМОВА А.В., КУДРЯВЦЕВА Т.О.)

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет», м. Харків, Україна

МАЙСТЕР КЛАС: МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ КЕЙС «РАХІТ»  

ГУСЕЙНОВА Лейла, ОЧЕРЕТНЮК Давід, ЗАБЛУДА Анастасія, ЧЕСНЮК Віолетта, АРТЕМЕНКО Аліна, ПАКУЛЬЄВА Олена

(Загальний керівник: ЦОДІКОВА О.А. Керівники: БОЧАРОВА Т.В.,  ЖЕМЕЛА О.Д., САРКІСЯН М.О.,  ЛУКІЄНКО О.В.)

ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет», м. Харків, Україна

ЦВЕЛИХ Н.В., ГІНДІНА М. С.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка,Кременчук, Україна

Translate »