Профіль установи і публікації науковців Харківського міжнародного університету у Scopus

Шановні науковці! У наукометричній базі даних Scopus створено профіль  нашого університету.  Список публікацій науковців ХММУ у Scopus (станом на 25.12.2021р.). Якщо у Вас виникли питання щодо індексації публікації у Scopus або труднощі з редагуванням авторського...

НАУКОВЦЯМ Міжнародні наукометричні бази даних Наукометричні показники, за якими проводяться кількісні оцінки і порівняльний аналіз наукової активності авторів та наукових установ Реєстр наукових фахових видань України Всі наукові журнали у SCOPUS та WEB OF SCIENCE...