НАУКОВЦЯМ Міжнародні наукометричні бази даних Наукометричні показники, за якими проводяться кількісні оцінки і порівняльний аналіз наукової активності авторів та наукових установ Реєстр наукових фахових видань України Всі наукові журнали у SCOPUS та WEB OF SCIENCE...

Наукометричні показники, за якими проводяться кількісні оцінки і порівняльний аналіз наукової активності авторів та наукових установ

Індекс цитування – Science Citation Index (SCI) – це прийнятий в науковому світі показник «значущості» праць вченого, який являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. Наявність в науково-освітніх...
Translate »