Art of Medicine
[su_spoiler title=”Biopolymers & Cell” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2012 – 2017 рр.
архів номерів за 1985 – 2021 рр.[/su_spoiler]

Biotechnologia Acta

Consilium Medicum Ukraina 

Diagnostics & Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology

Medix Anti-Aging

Ukrainica Bioorganica Acta

International journal of medical research

А

Актуальні питання біології, екології та хімії

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики

Актуальні проблеми сучасної медицини

Актуальні проблеми транспортної медицини

Аннали Мечниківського інституту

Аритмологія

Артериальная гипертензия

Архив клинической и экспериментальной медицины

Архів клінічної медицини

Архів офтальмології України

Архів психіатрії

Астма та алергія

Атестаційний вісник

Б

Болезни и антибиотики

Боль. Суставы. Позвоночник

Буковинський медичний вісник

В

Вестник Ассоциации психиатров Украины

Вестник гигиены и эпидемиологии

Вестник Клуба панкреатологов

Вісник Вінницького національного медичного університету

Вісник морської медицини

Вісник морфології

Вiсник наукових дослiджень

Вісник невідкладної і відновної медицини

[su_spoiler title=”Вісник проблем біології і медицини” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів за 2010-2020 рр.
архів за 2014-2021 рр.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Вісник серцево-судинної хірургії” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів за 1999-2020 рр.
архів за 2010-2018 рр.[/su_spoiler]

Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров’я

Вісник стоматології
[su_spoiler title=”Вісник фармації” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2013-2018 рр.
архів номерів за 2014-2018 рр.[/su_spoiler]

Внутрішня медицина

Г

Галицький лікарський вісник

Гастроентерологія

Гематологія та переливання крові

Гепатологія

Гігієна населених місць

Д

[su_spoiler title=”Дерматологія та венерологія” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2010-2019 рр.
архів номерів за 2011-2019 рр.[/su_spoiler]

Дитячий лікар

Довкілля та здоров’я

Досягнення біології та медицини

Е

Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

Експериментальна і клінічна медицина

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Ендокринологія

Ж

Жіночий лікар

Журнал вушних, носових та горлових хвороб

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Журнал Національної академії медичних наук України

Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського 
[su_spoiler title=”Журнал органічної та фармацевтичної хімії” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2013-2018 рр.
архів номерів за 2013-2018 рр.[/su_spoiler]

З

З турботою про Дитину

Запорожский медицинский журнал

Здобутки клінічної і експериментальної медицини

Здоров’я України

Здоров’я чоловіка / Health of man

[su_spoiler title=”Здоров’я жінки ” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів за 2005-2013 роки

архів за 2011-2019 роки[/su_spoiler]

Здоров’я чоловіка

Здоров’я дитини

І

Інтелектуальна власність в Україні

Інфекційні хвороби

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (тимчасово недоступно)

К

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація

Клінічна інформатика і Телемедицина

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія

Клінічна онкологія

Клінічна стоматологія

Клінічна та експериментальна патологія
[su_spoiler title=”Клінічна фармація” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2014-2020 рр.
архів номерів за 2013-2018 рр.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Клінічна хірургія” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів за 2007-2015 роки
архів за 2009-2016 роки[/su_spoiler]

Клітинна та органна трансплантологія

Кровообіг та гемостаз

Л

Лікарський вісник. Журнал Українського лікарського товариства Північної Америки

Ліки України

Ліки України Плюс

Лікарська справа

Львівський клінічний вісник
[su_spoiler title=”Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia” style=”fancy” icon=”folder-1″]Архів номерів за 2016-2020 рр.
Архів номерів за 2010-2017 рр.[/su_spoiler]

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

М

Медико-соціальні проблеми сім’ї

Медицина неотложных состояний

Медицина світу

Медицина сьогодні і завтра  архів за 2011-2019 рр.

Медицина транспорту України

Медицинские аспекты здоровья женщины

Медицинские аспекты здоровья мужчины

Медицина невідкладних станів

Медична інформатика та інженерія

Медична та клінічна хімія

Медична освіта

Медична практика: організаційні та правові аспекти (тимчасово недоступно)
[su_spoiler title=”Медична психологія” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2013-2016 рр.
архів номерів за 2006-2016 рр.[/su_spoiler]

Медична хімія

Медичне право

Медичний форум

Медичні перспективи

Медсестринство

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии

Международный медицинский журнал

Мистецтво лікування

Міжнародний ендокринологічний журнал

Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень

Міжнародний неврологічний журнал

Мікробіологічний журнал

Морфологія

Н

Наука і практика

Наука та наукознавство

Наука. Технології. Інновації
[su_spoiler title=”Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів 2008-2014 рр.
архів 2008-2017 рр.[/su_spoiler]

Науковий журнал МОЗ України

Нейро News: психоневрология и нейропсихиатрия

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

Новости медицины и фармации

О

Одеський медичний журнал

Онкология

Ортопедия, травматология и протезирование (тимчасово недоступно)

Острые и неотложные состояния в практике врача

Офтальмологічний журнал

П

Патологія

Перинатологія та педіатрія

Перспективи медицини та біології (тимчасово недоступно)

Питання експериментальної та клінічної медицини (тимчасово недоступно)

Почки/Нирки (тимчасово недоступно)

Практикуючий лікар

Практична ангіологія

Практична медицина

Праці Наукового товариства імені Шевченка. Медичні науки

Проблеми безперервної медичної освіти та науки (можна переглянути зміст номерів та анотації на статті)

Проблеми екології та медицини

Проблеми ендокринної патології

Проблеми клінічної педіатрії

Проблеми остеології

Проблеми сучасної психології

Проблеми харчування

Проблемы криобиологии (тимчасово недоступно)

Проблемы старения и долголетия (окремі номери за 2014-2016 рр.)

Провизор
[su_spoiler title=”Профілактична медицина” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2011-2014 рр.
архів номерів за 2013-2016 рр.[/su_spoiler]

Психіатрія, неврологія та медична психологія

Психологічне консультування і психотерапія

Психологія і суспільство

Р

Рациональная фармакотерапия

Ринологія

С

Світ медицини та біології
[su_spoiler title=”Серце і судини” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів за 2003-2017 рр.
архів з 2018 р.[/su_spoiler]

Серцева недостатність
[su_spoiler title=”Сімейна медицина / Family medicine” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2014 – 2020 рр.

архів номерів за 2013 – 2021 рр.
архів номерів за 2016 – 2021 рр.

Журнал Сімейна медицина

[/su_spoiler]

Современная фармация

Современная педиатрия

Современная стоматология (тимчасово недоступно)
[su_spoiler title=”Соціальна фармація в охороні здоров`я” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2015-2018 рр.
архів номерів за 2015-2018 рр.[/su_spoiler]

Спортивна медицина і фізична реабілітація

Спортивна наука України

Стоматолог Инфо

Сучасна гастроентерологія

Сучасна стоматологія

Сучасні інфекції (тимчасово недоступно)

Сучасні медичні технології (архів за 2009-2013 рр.)
Сучасні медичні технології (окремі номери за 2014-2016 рр.)

Сучасні проблеми токсикології

Східно-європейський неврологічний журнал (тимчасово недоступно)

Східноукраїнський медичний журнал

Т

Таврический журнал психиатрии

Таврический медико-биологический вестник (тимчасово недоступно)

Теоретичні і прикладні проблеми психології (тимчасово недоступно)

Теоретична та експериментальна хімія

Травма

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

У

Україна. Здоров’я нації

Український Журнал Хірургії
[su_spoiler title=”Український біофармацевтичний журнал” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2009-2018 рр.
архів номерів за 2016-2018 рр.[/su_spoiler]

Український біохімічний журнал

Український вісник медико-соціальної експертизи

Український вісник психоневрології

Український журнал дерматології, венерології, косметології

Український журнал дитячої ендокринології

Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва

[su_spoiler title=”Український журнал з проблем медицини праці” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2005-2015 рр.
архів номерів за 2013-2019 рр.[/su_spoiler]

Український журнал клінічної та лабораторної медицини

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії

Український журнал хірургії

Український журнал телемедицини та медичної телематики

Український кардіологічний журнал

Український медичний альманах  
[su_spoiler title=”Український медичний часопис” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2012-2018 рр.
архів номерів за 2010-2019 рр.

Український медичний часопис

[/su_spoiler]

Український морфологічний альманах

Український науково-медичний молодіжний журнал

Український неврологічний журнал

Український нейрохірургічний журнал

Український пульмонологічний журнал

Український радіологічний журнал

Український ревматологічний журнал

Український стоматологічний альманах

Український терапевтичний журнал

Університетська клініка
[su_spoiler title=”Управління, економіка та забезпечення якості в фармації” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2016-2018 рр.
архів номерів за 2009-2010 рр. та 2012-2018 рр.[/su_spoiler]

Ф

Фармакологія та лікарська токсикологія

Фармацевт Практик

Фармацевтичний часопис

Фізика живого
(архів за 2007 – 2012, 2014)

Фізична культура, спорт та здоров’я нації (тимчасово недоступно)

Фізіологічний журнал

Фітотерапія (тимчасово недоступно)

Х

[su_spoiler title=”Харківська хірургічна школа” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2010-2017 рр.
архів номерів за 2013-2018 рр.[/su_spoiler]

ХИСТ

Хірургія дитячого віку (архів з 2014 р.)

Хірургія дитячого віку

Хірургія України

Ц

Цитология и генетика (1)

Цитология и генетика (2)

Ч

Чоловіче здоров’я, гендерна та психосоматична медицина

Ш

[su_spoiler title=”Шпитальна хірургія” style=”fancy” icon=”folder-1″]архів номерів за 2000-2015 рр.
архів номерів за 2012-2020 рр.[/su_spoiler]

Экспериментальная онкология