Art of Medicine

Biotechnologia Acta

Consilium Medicum Ukraina 

Diagnostics & Treatment of Oral and Maxillofacial Pathology

Medix Anti-Aging

Ukrainica Bioorganica Acta

International journal of medical research

А

Актуальні питання біології, екології та хімії

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини

Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики

Актуальні проблеми сучасної медицини

Актуальні проблеми транспортної медицини

Аннали Мечниківського інституту

Аритмологія

Артериальная гипертензия

Архив клинической и экспериментальной медицины

Архів клінічної медицини

Архів офтальмології України

Архів психіатрії

Астма та алергія

Атестаційний вісник

Б

Болезни и антибиотики

Боль. Суставы. Позвоночник

Буковинський медичний вісник

В

Вестник Ассоциации психиатров Украины

Вестник гигиены и эпидемиологии

Вестник Клуба панкреатологов

Вісник Вінницького національного медичного університету

Вісник морської медицини

Вісник морфології

Вiсник наукових дослiджень

Вісник невідкладної і відновної медицини

Вісник проблем біології і медицини

Вісник серцево-судинної хірургії

Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров’я

Вісник стоматології

Внутрішня медицина

Г

Галицький лікарський вісник

Гастроентерологія

Гематологія та переливання крові

Гепатологія

Гігієна населених місць

Д

Дитячий лікар

Довкілля та здоров’я

Досягнення біології та медицини

Е

Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

Експериментальна і клінічна медицина

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Ендокринологія

Ж

Жіночий лікар

Журнал вушних, носових та горлових хвороб

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень

Журнал Національної академії медичних наук України

Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського 

Журнал органічної та фармацевтичної хімії

З

З турботою про Дитину

Запорожский медицинский журнал

Здобутки клінічної і експериментальної медицини

Здоров’я України

Здоров’я чоловіка / Health of man

Здоров’я чоловіка

Здоров’я дитини

І

Інтелектуальна власність в Україні

Інфекційні хвороби

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (тимчасово недоступно)

К

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація

Клінічна інформатика і Телемедицина

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія

Клінічна онкологія

Клінічна стоматологія

Клінічна та експериментальна патологія


Клітинна та органна трансплантологія

Кровообіг та гемостаз

Л

Лікарський вісник. Журнал Українського лікарського товариства Північної Америки

Ліки України

Ліки України Плюс

Лікарська справа

Львівський клінічний вісник

Львівський медичний часопис / Acta Medica Leopoliensia

Людина та довкілля. Проблеми неоекології

М

Медико-соціальні проблеми сім’ї

Медицина неотложных состояний

Медицина світу

Медицина сьогодні і завтра  архів за 2011-2019 рр.

Медицина транспорту України

Медицинские аспекты здоровья женщины

Медицинские аспекты здоровья мужчины

Медицина невідкладних станів

Медична інформатика та інженерія

Медична та клінічна хімія

Медична освіта

Медична практика: організаційні та правові аспекти (тимчасово недоступно)

Медична хімія

Медичне право

Медичний форум

Медичні перспективи

Медсестринство

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии

Международный медицинский журнал

Мистецтво лікування

Міжнародний ендокринологічний журнал

Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень

Міжнародний неврологічний журнал

Мікробіологічний журнал

Морфологія

Н

Наука і практика

Наука та наукознавство

Наука. Технології. Інновації

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Медицина”

Науковий журнал МОЗ України

Нейро News: психоневрология и нейропсихиатрия

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

Новости медицины и фармации

О

Одеський медичний журнал

Онкология

Ортопедия, травматология и протезирование (тимчасово недоступно)

Острые и неотложные состояния в практике врача

Офтальмологічний журнал

П

Патологія

Перинатологія та педіатрія

Перспективи медицини та біології (тимчасово недоступно)

Питання експериментальної та клінічної медицини (тимчасово недоступно)

Почки/Нирки (тимчасово недоступно)

Практикуючий лікар

Практична ангіологія

Практична медицина

Праці Наукового товариства імені Шевченка. Медичні науки

Проблеми безперервної медичної освіти та науки (можна переглянути зміст номерів та анотації на статті)

Проблеми екології та медицини

Проблеми ендокринної патології

Проблеми клінічної педіатрії

Проблеми остеології

Проблеми сучасної психології

Проблеми харчування

Проблемы криобиологии (тимчасово недоступно)

Проблемы старения и долголетия (окремі номери за 2014-2016 рр.)

Провизор

Психіатрія, неврологія та медична психологія

Психологічне консультування і психотерапія

Психологія і суспільство

Р

Рациональная фармакотерапия

Ринологія

С

Світ медицини та біології

Серцева недостатність

Современная фармация

Современная педиатрия

Современная стоматология (тимчасово недоступно)

Соціальна фармація в охороні здоров`я

Спортивна медицина і фізична реабілітація

Спортивна наука України

Стоматолог Инфо

Сучасна гастроентерологія

Сучасна стоматологія

Сучасні інфекції (тимчасово недоступно)

Сучасні медичні технології (архів за 2009-2013 рр.)
Сучасні медичні технології (окремі номери за 2014-2016 рр.)

Сучасні проблеми токсикології

Східно-європейський неврологічний журнал (тимчасово недоступно)

Східноукраїнський медичний журнал

Т

Таврический журнал психиатрии

Таврический медико-биологический вестник (тимчасово недоступно)

Теоретичні і прикладні проблеми психології (тимчасово недоступно)

Теоретична та експериментальна хімія

Травма

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція

У

Україна. Здоров’я нації

Український Журнал Хірургії

Український біофармацевтичний журнал

Український біохімічний журнал

Український вісник медико-соціальної експертизи

Український вісник психоневрології

Український журнал дерматології, венерології, косметології

Український журнал дитячої ендокринології

Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва

Український журнал з проблем медицини праці

Український журнал клінічної та лабораторної медицини

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії

Український журнал хірургії

Український журнал телемедицини та медичної телематики

Український кардіологічний журнал

Український медичний альманах  

Український морфологічний альманах

Український науково-медичний молодіжний журнал

Український неврологічний журнал

Український нейрохірургічний журнал

Український пульмонологічний журнал

Український радіологічний журнал

Український ревматологічний журнал

Український стоматологічний альманах

Український терапевтичний журнал

Університетська клініка

Управління, економіка та забезпечення якості в фармації

Ф

Фармакологія та лікарська токсикологія

Фармацевт Практик

Фармацевтичний часопис

Фізика живого
(архів за 2007 – 2012, 2014)

Фізична культура, спорт та здоров’я нації (тимчасово недоступно)

Фізіологічний журнал

Фітотерапія (тимчасово недоступно)

Х

ХИСТ

Хірургія дитячого віку (архів з 2014 р.)

Хірургія дитячого віку

Хірургія України

Ц

Цитология и генетика (1)

Цитология и генетика (2)

Ч

Чоловіче здоров’я, гендерна та психосоматична медицина

Ш

Экспериментальная онкология

Translate »