Шановні користувачі! Інформуємо, що для українських науковців та студентів продовжується вільний доступ до провідних світових наукових та навчальних ресурсів. Зокрема, ви можете користуватись:  ​AMBOSS BMJ ClinicalKey Complete Anatomy EBSCO Elsevier journals Osmosis...

Ваше название здесь навч. посіб. для студентів вищ. мед. закл. IV рівня акредитації / В.Г. Черкасов, С.Ю. Кравчук ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Буковин. держ. мед. ун-т. – 2-ге вид. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 639 с. : рис. – Текст укр., латин....

Передплата періодичних видань [su_spoiler title=” І півріччя 2022 р.” style=”fancy” icon=”folder-1″] Дерматологія та венерологія  Клінічна хірургія Медицина невідкладних станів Міжнародний неврологічний журнал Неонатологія, хірургія...
Translate »