Шановні користувачі

Пропонуємо ознайомитись з новими надходженнями літератури. 

INFO дайджести надають вичерпну інформацію про джерела, які поповнили фонди бібліотеки.


Шановні користувачі

Бібліотека Харківського міжнародного медичного університету отримала від ПП «Нова Книга» примірники видань.

Internal Medicine : textbook / K. M. Amosova [et al.] … Part 1 : Cardiology. Rheumatology. Haematology. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. – 408 p. Part 2 : Pulmonology. Gastroenterology. Nephrology. Diseases of the Internal organs in Countries with Hot Climate . – Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. – 360 p.
Pediatrics : textbook / O. V. Tiazhka [et al.] ; ed. O.  Tiazhka ; Ministry of Public Health of Ukraine, O. O. Bohomolets National Medical University. – 4th ed., reprint. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2020. – 544 p.
Pediatric physical examination : textbook for students of higher educational institutions / O. V. Katilov, D. V. Dmytriev, K. Yu. Dmytrieva, S. Yu.  Makarov. – 3rd ed., up. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2021 – 504 p.
Surgery : textbook for students of higher medical educational institutions / K. M. Amosova [et al.] ; ed.: Ya. S. Bereznyts’kyy, M. P. Zakharash, V. G. Mishalov. – 3th ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 711 p.
Фізіологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / [В.Г. Шевчук та ін.] .: за ред. В.Г. Шевчука. – 5-те вид. – Вінниця : Нова Книга, 2021. – 448 с.
Фізіологія. Короткий курс : навч. посібник для медичних і фармацевт. ВНЗ / [В.М. Мороз та ін.] .: за ред. В.М. Мороза. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 392 с.
Фармакологія з основами патології : підручник / Ю. М. Колесник, І.С. Чекман, І.Ф. Бєленічев та ін.. – Вінниця : Нова Книга, 2021. – 472 с.
Сілкіна Ю.В. Медична ембріологія з основами тератології : навч. посібник / Ю.В. Сілкіна, М.П. Веропотвелян, Н.О. Данкович ; за ред. Ю.Б. Чайковського. – Вінниця : Нова книга, 2019. – 208 с.

Вподобані видання чекають на Вас у читальній залі. 


Медицина за Девідсоном. Принципи і практика : посібник : у 3-х т. / С. Ралстон, Я. Пенман, М. Стрекен, Р. Гобсон; наук. ред. пер.: В. Ждан, Л. Бабінець, Л. Пасієшвілі, В. Величко, Н. Михайловська. – пер. 23-го англ вид. – Київ : ВСВ «Медицина», 2020-2021.
Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики : підручник / С. К. Ткаченко [та ін.] ; ред.: С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрко. – 8-е вид. – Київ : ВСВ «Медицина», 2021. – 592 с.
Маркданте К. Д. Основи педіатрії за Нельсоном : у 2-х т. / Карен Дж. Маркданте, Роберт М. Клігман; переклад 8-го англ. видання / К. Д. Маркданте, Р. М. Клігман ; наук. ред. пер.: В. Березенкo, Т. Починок. – Київ : ВСВ «Медицина», 2019-2020.
Пропедевтична педіатрія : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / В. Г. Майданник, В. Г. Бурлай, О. З. Гнайтенко [та ін.]; за ред. проф. В. Г. Майданника. – 2-ге вид., випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 872 с.
Гігієна та екологія : підручник : для студ. закл. вищ. мед. освіти / В. Г. Бардов, С. Т. Омельчук, Н. В. Мережкіна ; ред. В. Г. Бардов. – Вінниця : Нова книга, 2020. – 472 с.
Neurology = Неврологія : textbook / I. A. Hryhorova, L. I. Sokolova, R. D. Herasymchuk [et al.]; edited by I. A. Hryhorova, L. I. Sokolova. – Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. – 624 p.
Люлько О.В. Урологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівнів акредитації / О. В. Люлько, О. Ф. Возіанов. – Вид. 3-е, випр. – Київ : ВСВ «Медицина», 2011. – 663 с.

Urology  : textbook for students of higher medical educational institutions / S. P. Pasiechnikov [et al.] ; ed. S. P. Pasiechnikov ; Ministry of Health of Ukraine. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. – 416 p
Анестезіологія та інтенсивна терапія : підручник / Ф. С. Глумчер, Л. П. Чепкий, Л. В. Усенко [та ін.] ; ред. Ф. С. Глумчер. – 4-те вид. – Київ : ВСВ «Медицина», 2021. – 360 с. 

Дерматологія і венерологія / В. І. Степаненко, А. І Чоботарь, С. О. Бондарь [та ін.]. – 2-е вид., стер. – Київ : Медицина, 2015.– 336 с. : кольор. іл. 

Офтальмологія : підручник / Г. Д. Жабоєдов, О. А. Скрипник, О. А. Кіча [та ін.] ; ред.: Г. Д. Жабоєдов, Р. Л. Скрипник. – Київ : ВСВ «Медицина», 2018. – 296 с. : кольор. іл.

Патофізіологія : підручник : у 2-х т. Т. 2. Патофізіологія органів і систем / О. В. Атаман ; Міністерство охорони здоров’я України. – Вінниця : Нова книга, 2016. – 448 с. 
Практична мікробіологія : навч. посібник /
/ С. І. Климнюк, І. О. Ситник, В. П. Широбоков; за заг. ред.: В. П. Широбокова, С. І. Климнюка. – Вінниця : Нова Книга, 2018 – 576 с.

Foundations of bioorganic chemistry : textbook / O. V. Pakhomov, E. R. Grabovetskaya, N. D. Kabus ; Kharkiv International Medical University. – Kharkiv: FOP Brovin O. V., 2021 – 150 p. 

Медична біологія : підручник для студ. мед. заклад. вищої та фахової передвищ. освіти / Р. О. Сабадишин, С. Є. Бухальська. – 3-тє вид., зі змінами та допов. – Вінниця: Нова Книга, 2020 – 344 с.: іл.

Гістологія. Короткий курс : навч. посібник / за ред. Ю. Б. Чайковського. – 3-тє вид., випр. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2020 – 336 с. : іл.