ДИСТАНЦІЙНІ ПОСЛУГИ БІБЛІОТЕКИ ХММУ

(057) 707-72-95
library@khimu.edu.ua

Консультації від завідувача бібліотеки з широкого кола питань, що стосуються наукових досліджень, навчання та викладання

ДЖЕРЕЛА НАУКОВОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ: інформаційний пошук, користування повнотекстовими, реферативними БД, інформаційно-пошуковими системами, наукометричними інструментами, бібліографічними менеджерами тощо

ПИТАННЯ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ: перевірка наявності періодичних видань та статей у БД Scopus та Web of Science, підбір видань, що індексуються наукометричними БД для опублікування результатів наукової діяльності тощо.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДОСЛІДНИКА В МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ: створення та актуалізація персональних профілів в наукометричних БД і системах ідентифікації авторів (Google Scholar, ORCID, Scopus, Mendeley, Web of Science, Publons, ResearchGate) тощо.

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ: цитування та списки використаних джерел, стандарти та стилі цитування.  Онлайн замовлення УДК та авторського знаку до наукових праць.

Консультант: Чернишенко Наталія Павлівна